Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Global Institute of Internal AuditorsBreadcrumb SeparatorTranslationsBreadcrumb SeparatorArmenian Translations

​Armenian — Ներքին աուդիտի սահմանում

All information on this website that is available in Armenian is listed below:

Definition of Internal Auditing

​Ներքին աուդիտի սահմանումը արտահայտում է ներքին աուդիտի հիմնարար
նպատակը, էությունը և շրջանակը:
Ներքին աուդիտն անկախ, անաչառ հավաստիացման և խորհրդատվական
գործառույթ է՝ կազմակերպության գործառնությունները բարելավելու և արժեք
ավելացնելու համար: Այն օգնում է կազմակերպությանն իրագործել իր նպատակները`
հետևողական մոտեցմամբ գնահատելով և բարելավելով ներքին հսկողության,
ռիսկերի կառավարման և կորպորատիվ կառավարման գործընթացների
արդյունավետությունը:

 

 Downloads