Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Global Institute of Internal AuditorsBreadcrumb SeparatorTranslationsBreadcrumb SeparatorAzeri Translations

​Azeri — Azəri

İnternet səhifəsində bütün məlumatlar Azəri dilində aşağıda yerləşdirilib:

Daxili Auditin Tərifi

Daxili audit-təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş risklərin idarə olunması, nəzarət və idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və inkişafına sistemli yanaşmaqla, təsərrüfat subyektinə öz məqsədlərinə nail olmaqda köməklik edən obyektiv təminatverici və məsləhətverici fəaliyyətdir.

 

 Downloads