Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Global Institute of Internal AuditorsBreadcrumb SeparatorTranslationsBreadcrumb SeparatorBosnian-Translations

​Bosnian — Bosanskom

Sve informacije na ovoj internet stranici, koja je dostupna na bosanskom jezuku, su navedene u nastavku:

Definicija Interne Revizije

Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost dizajnirana s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve donošenjem sistematičnog, discipliniranog pristupa za procjenu i poboljšanje efektivnosti upravljanja rizicima, kontrole, i upravljanja procesima.

 

 Downloads