Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Global Institute of Internal AuditorsBreadcrumb SeparatorTranslationsBreadcrumb SeparatorBulgarian Translations

Bulgarian — Български

Цялата информация на тази интернет страница, налична на Български език, е посочена по-долу:

ДЕФИНИЦИЯ НА ПОНЯТИЕТО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултации, предназначена да допринася за добавянето на стойност и подобряване дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление.

 

 Downloads