Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Global Institute of Internal AuditorsBreadcrumb SeparatorTranslationsBreadcrumb SeparatorSerbian Translations

​Serbian — Српски

ве информације на овом сајту, које су доступне на српском језику, су доле наведене:

Дефиниција Интерне Ревизије

Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и саветодавна активност  осмишљенa да дода вредност и побољша пословање организације. Она помаже организацији да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплиновани приступ процењивању и побољшању ефикасности управљања ризиком, контролних и управљачких процеса.

 

 Downloads